Здравна беседа

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В дружество на БЧК към Регионален съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва ” Георги Дражев” гр. Ямбол се проведе лекция на тема «Концепция на здравето», като част от дейностите в направление «Здравна просвета» на БЧК – Ямбол. Основната цел на Ямболската червенокръстка организацията е насочена към повишаване здравната култура на населението и утвърждаване на здравословния начин на живот чрез реализиране на лекции и обучения сред населението.

Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК представи 4 –те важни стъпки за здравето на човешкия организъм, а именно: приемане на определено количество вода, чистене от токсини и шлаки, правилно хранене и защита от вредни фактори. По време на лекцията специално внимание бе отделено на количеството дневен прием на вода, което се оказва много важен фактор за доброто здраве на хората. Участниците имаха възможност да дискутират презентираната им теми.
специалист: Гергана Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA