За високи резултати в образователно- възпитателната дейност и за принос в издигане духовното равнище на общината

РЕШЕНИЕ

№601

от Протокол № 37/26.04.2018 година
по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред

ОТНОСНО: Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.

Във връзка с постигнати високи резултати в образователно- възпитателната дейност, за значителен принос в издигане духовното равнище на общината и по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 2, чл. 54, т. 2, и чл. 55, чл. 57, т. 1 от Наредбата за символиката на община „Тунджа“, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

 1. НАГРАДА „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС” за личен принос и родолюбиви начинания
 2. Генчо Гунев Каназирев – управител на „КАН УЧТЕХСПОРТ“, с. Кукорево за изключителен принос при провеждане на празнични и културни мероприятия на кметство, читалище, училище , църква, и неговата 65 годишнина.
 3. Тинка Господинова Иванова — директор на училището в село Ботево от 2005 г., за принос в реализираните граждански инициативи в с. Ботево и общината.

И. С ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА ,,ТУНДЖА” – ЗЛАТЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО:

 1. Димитър Александров Бъчваров- архитект
 2. Народно читалище „Христо Ботев-1928“, с. Ботево
 3. Народно читалище „Светлина-1928“, с. Скалица
 4. Щилияна Вълчева Желева- секретар-библиотекар при НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Окоп
 5. Народно читалище „Виделина-1928“, с. Кукорево
 6. Народно читалище „Петко Рачов Славейков-1928, с. Гълъбинци
 7. Дора Гроздева Дякова – секретар на Народно читалище „Зора – 1928“ – с. Ханово.

Ш.ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” – СРЕБЪРЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:

 1. Светозар Янков Шопов- самодеец при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово
 2. Пенка Иванова Гочева — учител в група „Усмивка“ с. Окоп.
 3. Павлина Йорданова Димитрова – учител в подготвителна група „Мики Маус“, с. Тенево, към ДГ „К. Тенев“, с. Тенево
 4. Милена Василева Паскова – директор на ДГ „Изворче“, с. Кабиле
 5. Костадин Маринов Костов – общественик от с. Скалица, дългогодишен председател на НЧ „Светлина – 1928“ с. Скалица