Защото най-голямата ценност на Община „Тунджа“ са хората

В община „Тунджа“, беше официално представена новата младежка платформа за обществени инициативи „С Тунджа в сърцето“ – рестарт.

Тя има за цел да бъдат продължени добрите практики от предното издание на кампанията през 2015 година, като се формулират и реализират концепции, позволяващи провеждането на нови обществени инициативи, в контекста на потребностите на местните общности.

Нека да си припомним, че в първото издание на платформата за съвместни обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”, под различна форма, се включиха повече от 30 населени места и бяха реализирани 41 проекта, провокирани от местните общности на нашите села.

През 2015 година в инициативата „Да помним подвига и почитаме паметта на героите”, която целеше опазването на историческото наследство в общината и в частност на паметниците на загиналите във войните се включиха 12 населени места, а в кампанията „Духът на моето село”, която имаше за цел да бъдат създадени нови и обогатени съществуващите етнографски и краеведски сбирки към читалищата в общината, се включиха 11 населени места.

На представянето присъстваха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметовете Станчо Ставрев и Георги Чалъков, инж. Стоян Проданов – народен представител в 40 НС и председател на движение „Русофили”, област Ямбол, представители на официалните делегации от Република Беларус и Република Полша, кметове и кметски наместници, читалищни секретари, директори на училища и детски градини, представители на общинската администрация, жители и гости на общината.

В словото си кметът Георгиев сподели, че идеята за тази платформа е провокирана от младите хора, от секретарите на читалища, от директорите на учебни и детски заведения, от спортните деятели и от хората на изкуството.Тя ще обедини усилия и ресурси в името на една кауза – община „Тунджа” и нейните хора. „… Нашето общо убеждение е, че ако всички заедно насочим усилията и енергия си в името на една цел – да правим добри и позитивни неща за нашите села, неминуемо и животът на хората от нашата община, нашият живот, ще бъде по – добър и позитивен.“- каза кметът Георгиев.

Младите служители Гергана Ангелова, Георги Станчев, Генади Жеков и Виолетка Томова представиха новите четири инициативи от платформата „С Тунджа в сърцето“ – рестарт.

Една от тях е новият конкурс за обществени инициативи „Заедно с община Тунджа“. В него ще имат възможността да се включат представители на кметства, читалища, училища, детски градини, младежки или други неправителствени органзации, които имат идея как да направят живота в своето село по-добър.

На сайта на община „Тунджа“ и на фейсбук страницата на платформата „С Тунджа в сърцето“ ще бъдат публикувани условията за кандидатстване и формулярът на  инициативата. Чрез него, до средата на месец декември 2017  г., представителите ще имат възможност да разкажат за своите идеи, а дейностите по проектите ще се реализират през 2018 година.

Втората инициатива е под наслов „Да върнем училището в училище“. Чрез нея днешните ученици ще имат възможността да използват учебно-технически материали и пособия от закритите училища. Всички тези пособия ще бъдат върнати отново там, където им е мястото – в десетте общински училища и в Центъра за изкуство и извънучилищни дейности.

Предвижда се да бъдат реставрирани с доброволен труд старите чинове и столове и да им бъде върната отново функцията, която са имали. А в старото училище на село Кабиле, където сега са кабинетите на Центъра за изкуство и извънучилищни дейности, ще бъде върната онази атмосфера на образованието от онова време, със старите чинове и маси, със старите нагледни средства, с онова позабравено днес отношение към просветата. Инициативата цели да даде възможност и днешните деца да се докоснат до тази много специална атмосфера.

Третата инициатива е под наслов „Лицата на Тунджа“. Партньори на Общината в тази идея ще бъдат клубовете по журналистика в тунджанските училища, младежките организации, читалищата и медиите. Тя има за цел да разкаже за хората на община „Тунджа“, за човекът от Тунджа с неговите житейски успехи и очаквания, с неговия поглед към живота и към заобикалящия го свят.

В тази инициатива ще бъдат видени много лица на хора от община „Тунджа“-на децата от детските градини, на възрастните хора от клубовете на пенсионера, на младежите от спортните клубове, на потребителите на социални услуги, на самодейците в читалищата и на учениците в тунджанските училища.

Четвъртата инициатива от платформата „С Тунджа в сърцето“ ще премине под наслов „Заедно“. Тя е насочена към възрастните хора в клубовете на пенсионера.

Чрез инициативата ще бъде осигурена допълнителна възможност на жителите на общината да се срещат със социални работници, различни медицински специалисти, психолози, рехабилитатори, творци, хора на духа и на изкуството, именно в клубовете на пенсионера.

Присъстващите на срещата подкрепиха младежките предложения и споделиха своето впечатление от първото издание на „С Тунджа в сърцето“.

От 16.10.2017 година започва приема на формуляри за кандидатстване с местни инициативи. Одобрените проекти ще се реализират през 2018 година.