Защита при бедствия

Започна подготовката на ученическия екип от МГ „Атанас Радев“ в град Ямбол за участие в Националното състезание „Защита при бедствия“, което ще се проведе в края на м. юни 2022г. във Велико Търново. На него представителни отбори с ученици от цялата страна ще премерят сили, като демонстрират теоретични знания и практически умения, свързани с мерките за справяне в бедствени и кризисни ситуации: последователност на действията на екипите при пожар, наводнение, радиационно замърсяване и др. Тази част от подготовката се провежда от експерти на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“.

        В програмата за обучение и като етап от състезанието, отборите демонстрират техники за оказване на първа помощ на пострадали хора. Важно условие е участниците да спазват всички правила за безопасност и работа на терен, екипност, комуникация и добро взаимодействие при изпълнението на задачите, като тази част от подготовката на представителния отбор с учениците от град Ямбол се осъществява от специалиста „Първа помощ“ в БЧК – Ямбол.

       

                                    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ