Започна общественото допитване за Бюджет 2023

Община Ямбол инициира обществено допитване във връзка с подготовката на Проекта на бюджет на общината за 2023 година. Граждани, представители на бизнеса, на институции и неправителствени организации имат възможност да дадат своите предложения, препоръки или да споделят мнение относно мерки и дейности директно през сайта на Община Ямбол на адрес: https://yambol.bg/obshtestveno-dopitvane-budjet-23 (чрез формата за обратна връзка) или като се попълни приложената бланка и се изпрати на e-mail: budjet2023@yambol.bg.
Хората имат възможността да подават предложенията и в специални урни, поставени във фоайето на партерния етаж на общината, както и в двата изнесени офиса на Община Ямбол – в сградите на пощите в кварталите „Георги Бенковски“ и „Аврен“.
Допитването за проектобюджета и последващата кампания за информиране на гражданите за основните приоритети и обекти, включени във вече одобрената бюджетна рамка, са двата основни инструмента за гарантиране на максимална публичност и прозрачност при формирането и управлението на местните финанси.
Кампанията ще продължи до 15 декември 2022 година, петък.