Залесителна акция на Лесопарк „Боровец“

В първата година от управлението на новото ръководство Община Ямбол организира залесителна акция в подножието на Лесопарк „Боровец“ на 5 декември /събота/. Територията на лесопарка е със статут на гора и поради тази причина ще бъдат използвани млади двугодишни фиданки, съобразно разпоредбите на Наредба №2 за условията и реда за залесяване на горските територии. Осигурени са 1500 иглолистни фиданки – черен бор и хималайски кедър.

Използването на млади двугодишни дръвчета за това залесяване е желателно, поради процентно по- голямата прихващаемост на видовете в тези условия.

Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ предварително ще подготви терена и всичко необходимо за засаждането на дръвчетата.

Желанието на Община Ямбол беше да проведе тази инициатива заедно с гражданите на Ямбол, но поради предстоящите нови мерки за борба с КОВИД 19 Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ и други общински предприятия ще изпълнят това залесяване. Допълнителна информация за часа и мястото на провеждане на залесяването ще бъда съобщена допълнително. Акцията е част от залесителната кампания на Община Ямбол.