Заключителен изпит от курсовете за водни спасители

dav

  На 5 май 2017г., със заключителен изпит приключиха курсовете за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”, организирани от БЧК – Ямбол.

       Първата част от изпитите се проведе в учебната зала на областния секретариат на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания за организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това,  на плувния басейн към Гимназия „Васил Левски” в град Ямбол, се проведе практическата част от заключителните изпити.  Кандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обученията практически умения: плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др. Всички единадесет курсисти успяха да се справят успешно с изпитните нормативи от курса за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а деветима покриха изпитните изисквания  за „Воден спасител на открити водни площи и море”.

        Кандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото пред комисия  в състав: Антон Налбантов – Директор на дирекция „Водноспасителната служба” към НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и председател на комисията.