Заключителен изпит за водни спасители

Със заключителен изпит приключи курсът за „Воден  спасител на плувни басейни и водни паркове”, организирани от БЧК – Ямбол.

       Първата част от изпита се проведе в учебната зала на областния секретариат на БЧК –Ямбол. Под формата на тест, курсистите трябваше да демонстрират теоретичните си знания за организацията на водноспасителната дейност в България; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; опасностите при къпане и плуване, оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др. След това,  на плувния басейн към ЕГ „Васил Карагьозов” в град Ямбол, се проведе практическата част от заключителния изпит.  Кандидатите за водни спасители  демонстрираха усвоените по време на обучението практически умения: плуване под вода, извличане на удавник, техниката и тактиката на водното спасяване, използването на спасителни средства и др. От всички курсисти, само един не успя да се справи успешно с изпитните нормативи. Останалите ще получат сертификат, даващ им право да практикуват професията „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ през предстоящия сезон.  

        Кандидатите за бъдещи водни спасители демонстрираха наученото пред комисия  в състав: Огнян Николов, представител на дирекция „Водноспасителната служба” към БЧК, Георги Димитров, инструктор по водно спасяване, д-р Георги Манчев, лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова, специалист в „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и председател на комисията.

        От 07 юни 2022г., Ямболската червенокръстка организация ще стартира курс за обучение на водни спасители в Националния учебен център на БЧК в град Созопол.

 

  

                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ