Заетост на жителите на община Тунджа

На 16 март 2017 година, община „Тунджа“ входира в областна администрация – Ямбол, проектно предложение по Регионална програма за заетост и обучение – 2017.

Проектът трябва да стартира на 15 май, като се предвижда да бъдат наети 9 лица на длъжност „работник поддръжка“ за период от 6 месеца, на шестчасов работен ден.