Заедно за превенция и намаляване на жертвите от инциденти на пътя

      Областната организация на БЧК – Ямбол и ОД на МВР, поставиха началото на нова съвместна инициатива, като част от мерките за безопасност на движение по пътищата и превенцията на пътния травматизъм. Идеята бе обсъдена на първото за 2020г. заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

      Представители на сектор „Пътна полиция“по график, ще посещават курсовете за обучение по първа помощ на кандидати за водачи на МПС, организирани от БЧК – Ямбол. Основната цел е да се популяризира значението на първата помощ, като фактор за намаляване на жертвите и пътния травматизъм, споделяне на ценна информация по теми, свързани с пътната безопасност и превенция.

       На първата за тази година среща с бъдещите шофьори, инспектор Тодор Ковачев от сектор „Пътна полиция“, предостави информация за основните причини за инциденти на пътя, чести жертви, рискове и правилата за безопасно поведение, както и възможните санкции при допускане на нарушения. Данни за броя на загиналите и пострадалите в Ямболска област   през 2019г. и от началото на 2020г.      

       Надяваме се тази нова съвместна инициатива да се утвърди като добра практика между двете институции и вярваме, че само с общи усилия и прилагането на адекватни мерки, можем да постигнем положителни резултати и да намалим броя на жертвите и пострадалите при пътни инциденти.

 

      ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ