Жители на комплекс „Бенковски“ с декларация срещу ромския терор

До Председателя
на Общински Съвет – Ямбол
г-н Данаил Ибришимов

копие до Кмета
на Община Ямбол
г-н Георги Славов

ДЕКЛАРАЦИЯ

От участници в подписката от ж. к. „Георги Бенковски“ през м. август 2017г., която ще бъде представена чрез общински съветник.

Уважаеми г-н Славов, с тази декларация изразяваме разочарованието си, че изобщо не пожелахте да отговорите на предните ни две писма от м. август 2017г. придружено с подписката на 272-ма жители от квартала и м. март 2018г., свързани с проблемите на квартала. Очакваме, че това трето поред писмо, най-после ще го уважите с отговор и реални действия. След частично предприетите мерки по дадените от нас писма и временно затишие, отново започнаха да се повтарят старите нарушения на обществения ред от ромския етнос като:

След настъпване на вечерния мрак, групи от ромски младежи, вероятно пияни или дрогирани, идващи от вътрешността на махалата с неистови крясъци и вулгарни действия, отново започнаха своите обиколки и шумов терор за жителите в квартала.

Каруци с галопиращи коне, управлявани от малолетни, профучават по улиците между блоковете, застрашават здравето и живота на деца и възрастни, състоянието на спрените МПС, като замърсяват с фекалии уличното платно.

По улица „Тимок“ продължават да се мият пътното платно и МПС, да се перат постелки с питейна вода, като всички мръсотии се отливат па бул. „Преслав“.

Продължава незаконното заграбване на тротоарни площи и превръщане на част от уличното платно в места за търговия пред ул. „Тимок“ №16, №28 и №30, без контрол и санкции от отговорните общински органи.

Част от уличното осветление в квартала отново не работи около блокове 1, 2, 3, 4 в западната страна на ОУ „Йордан Йовков“ и на други места

При част от отводнителните шахти за канална вода са се появили дупки около капаците, които застрашават здравето на малки деца и възрастни – пример бл. 15, вх. Е. А и контейнерите за отпадъци пред блоковете не се почистват редовно, като натрупаните отпадъци се разхвърлят по улиците от клошарите

7. Все още не се насрочват срещи с отговорни общински служители за своевременно поставяне и решаване на текущите npоблеми. Не са решени въпросите с откриването на полицейски участък и на пенсионерски клуб.
Надяваме се, че след това писмо, най после ще обърнете внимание на проблемите в квартала, както обръщате внимание на проблемите в централната градска част и в кв. „Аврен“, като част от служебните Ви задължения на градоначалник, за което получавате заплата от данъците НИ !