Елеонора Костадинова спечели конкурса за управител на ДКЦ 1 – Ямбол

    Елеонора Костадинова  спечели конкурса за управител наДКЦ 1 – Ямбол ЕООД, който обяви община Ямбол след решение на Общинския съвет от края на май тази година. Това става ясно от информация публикувана на официалната страница на общината.  След изготвяне на окончателните оценки от конкурса комисията класира на второ място другия участник Веселин Ангелов. 
    Името на новия управител подлежи на утвърждаване от Общински съвет-Ямбол. 

Припомняме, че Елеонора Костадинова е икономист по образование. В продължение на няколко години тя беше заместник  управител на здравното заведение.