Елате да погледнем към звездите!

Астрономическа обсерватория и планетариум предлага безплатни извънкласни форми за деца и ученици от 9 до 18 години в следните направления и клубове през учебната 2022/2023г.:

Област „Наука и технологии:

 – Клуб по практическа астрономия;

 – Клуб „Човекът, Земята, небето“;

Клуб „Обща астрономия“;

Клуб „Комети“; 

-Клуб „Звездобройци“;

-Клуб „Астрофотография“;

-Клуб „Слънце и звезди“;

Клуб „Космонавтика“;

Клуб „Слънчева система“;

Клуб „Космически изследователи“;

Клуб „Космически конструктори“;

Клуб „Галактична астрономия

Преподаватели: Цветелина Димитрова, Благовест Царев

За информация и записване: 046/66 42 16