Експерти от ОИСР пристигат на посещение в област Ямбол

На 23.11.2023 г. (четвъртък) делегация от експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще посети област Ямбол във връзка с процеса на присъединяването на Република България към тази организация. Област Ямбол и Област Пловдив са двете български области, в които ще се проведат срещи на терен с представители на местната власт и местните общности, в лицето на местните инициативни групи.

 

Целта на срещата в Област Ямбол е да се даде оценка за предизвикателствата, пред които са изправени различните видове региони и по-конкретно как сътрудничат селските и градските региони в справянето с тези предизвикателства. Информацията, получена по време на срещата в Ямбол ще бъде използвана за подготовката на прегледа по присъединяването, който ще извърши Комитета по политиката за регионално развитие към ОИСР. На работната среща се очаква да вземат участие областният управител – г-жа Биляна Кавалджиева, както и кметове и заместник-кметове от общините на територията на Област Ямбол. Местни инициативни групи от територията на областта ще споделят своя опит в прилагането на подхода Водено от местните общности развитие (Подхода ЛИДЕР). 

 

Програмата на делегацията ще започне в Национален археологически резерват „Кабиле“ с приветствие от фолклорни дейци от селата Кабиле и Чарган и с беседа в историческия музей в НАР „Кабиле“ в 15:00 ч. 

В 16 ч. експертите от ОИСР, заедно с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще проведат работната среща в Конферентната зала на Община Тунджа.