Експертен съвет „Тунджа“ разглежда инвестиционни проекти

На 31.10.2018 г. от 10.00 ч. в община „Тунджа“ ще се проведе заседание на Общински експертен съвет по устройство на територия. На заседанието ще бъдат разгледани осем точки, между които инвестиционни проекти за: жилищни сгради, склад за съхранение на селскостопански инвентар и продукция, сградно водопроводно отклонение, канализационно отклонение, както и проект за изменение на подробни устройствени планове.