Единадесет одобрени проектни предложения от област Ямбол ще бъдат финансирани от ПУДООС през 2020 г.

 

Единадесет са одобрените и класирани проектни предложения от област Ямбол, които ще бъдат финансиране в рамките на Национална Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2020 г.„  в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. В това число са проекти на общини и кметства, на училища и детски градини от областта.

В частта за проекти на общини и кметства, класираните проекти, които ще бъдат финансирани със средства в размер на до 10 000 лева са четири:

 1. Кметство Маломир, общ. Тунджа с проект – Обичам природата и аз участвам.
 2. Кметство Каменец, общ. Стралджа с проект – Създаване на зона за отдих, спорт и игри.
 3. Кметство Ботево, общ. Тунджа проект – Възстановяване на зона за отдих и спорт.
 4. Кметство Зимница, общ. Стралджа проект – Надграждане, възстановяване и облагородяване на парк

Проектите на училища се финансират в размер на до 5 000 лева. В област Ямбол това са три обекта:

 1. ПТГ „Иван Райнов“, гр. Ямбол с проект – Обичам природата – и аз участвам.
 2. ОУ „Васил Левски“, с. Тенево, общ. Тунджа с проект – Зелена класна стая.
 3. ПГ „Стефан Караджа“, гр. Елхово с проект – Изграждане на малка спортна площадка.

Детските градини, чийто проекти получават финансиране също до 5 000 лева са:

 1. ДГ „Изворче“, с. Кабиле, общ. Тунджа с проект – „Озеленяване и поставяне на детски съоръжения в ДГ „Изворче“.
 2. ДГ „Свобода“, гр. Ямбол с проект – Да творим сред природата.
 3. ДГ „Червената шапчица“, гр. Ямбол с проект – Моята зелена мечта.
 4. ДГ „Здравец“, гр. Стралджа с проект – Щастливо детство.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изказва своето удовлетворение за включените за финансиране и тази година малки проекти от областта и благодари на МОСВ и ПУДООС за одобрените предложения, които ще се финансират през настоящата 2020 година.

„Министерството на околната среда и водите и ПУДООС дават една добра възможност за развитие и подпомагане на проекти разработени от малки общини, кметства, училища и детски градини. Радвам се, че и тази година успяхме да мотивираме тези предложения. За тези, които не влязоха за финансиране през настоящата година продължаваме да търсим източници за финансиране, защото макар и малки, тези проекти и идеи са важни за хората и населените места в областта“, каза още Иванов.