Д-р Венцеслав Пастърмаджиев на 90 години

На 9 февруари чества своя 90 годишен юбилей  д-р Венцеслав Пастърмаджиев. За семейството си той е любимият съпруг, баща и дядо – обичан, уважаван, ценен и безкрайно скъп. Неизменна и стабилна опора във всяка една ситуация и през всичките тези години. Но за много хора от града и областта той е лекарят и специалистът отнел болката, вдъхнал вяра и надежда, помогнал човекът да е отново здрав. „Гордеем с теб и те обичаме, татко! Бъди здрав и жизнен още дълги години! Честит юбилей, на многая лета!“,  написа неговата дъщеря Весела Пастърмаджиева. 

Роден на 9 февруари 1932 г. в гр. Стралджа, където родителите му са учители. Завършва с отличен успех гимназия в Ямбол и е приет да учи в Медицинска академия – София.
След завършване на медицинското си образование през 1956г. започва работа като завеждащ селска здравна служба в с.Войника, Ямболско. От 1960г. е участъков терапевт в поликлиниката в Ямбол. От 1965г. е пръв завеждащ гастроентерологичен кабинет в болницата в Ямбол.
През 1972 г. е повишен в завеждащ второ вътрешно отделение. През 1975г. Министерство на здравеопазването го избира за окръжен терапевт по вътрешни болести за окръг Ямбол, той остава такъв до 1992 г.
От 1976 г. второ вътрешно отделение е профилирано като гастроентерологично.
Поетапно д-р Пастърмаджиев създава към отделението сектор от функционални кабинети за диагностика на коремните органи. Благодарение на своя авторитет и усилия успява да осигури местно и национално финансиране за закупуването на последно поколение апаратура за диагностика, привлича най-големите национални специалисти -гастроентеролози за методологична помощ и обучение на екипа. До неговото пенсиониране през 1992 г., секторът непрекъснато се допълва и развива. По своя замисъл, апаратно оборудване и възможност за асептика, базово единство и архитектурни решения, секторът изпреварва редица окръжни болници в България и по този показател заема водещо място в страната.
Към 1992г. ръководеното от него II вътрешно отделение разполага със етаж – стационар за лечение с 54 легла и отделно обособен диагностичен сектор – пет кабинета за горна , долна ендоскопия и ехография. Секторът е снабден с три фиброгастродуоденоскопа, лапароскоп и сигмоидоскопи на „Олимпус“, ехограф, ректоскопи, флуросцентен микроскоп, хистоморфологична диагностика и др. Извършват се прицелни биопсии, тънкоиглена биопсия, чернодробни пункции и ред други високоспециализирани за времето си изследвания. За отделението и неговите филиали работят осем лекари – ординатори, от които четирима с оформена специалност по гастроентерология.
Д-р Пастърмаджиев е инициатор и организатор на две регионални конференции по вътрешни болести, и на Първата национална конференция по гастроинтестинална ендоскопия. За нея в Ямбол през 1988 г. пристигат всички водещи гастроентеролози в България. Благодарение на професионализма на д-р Пастърмаджиев, постиженията на гастроентерологичното отделение в Ямбол са сочени за пример, а самото отделение е обявено за база първа степен за специализация на млади специалисти – гастроентеролози.
След пенсионирането му през 1992 г., голямата му професионална ерудиция го прави търсен и ценен. Продължава да работи като специалист – консултант по гастроентерология към болниците в Сливен, Елхово и Частна болница „Иван Рилски“ – Ямбол.
За своята дейност и постижения получава отличия на Министерството на здравеопазването, както и златен герб на град Ямбол.
През 1987 г. окръжният съвет на Ямбол учредява специална награда „Хипократ“ за значителни заслуги в медицината. За първи неин носител е определен д-р Пастърмаджиев.
 
Честит юбилей и на многая лета пожелава и екипът на ЯмболПРЕС! 
На визитация
Връчване на първата награда „Хипократ“ -1987 г.
С част от екипа на Второ вътрешно отделение, 1978 г.