До Флоренция и обратно –

повишаване на квалификацията на преподаватели по английски език от Профилирана гимназия „Васил Левски“

Продължава традицията на 130-годишното училище – ПГ „Васил Левски“ да търси пътища за повишаване на квалификацията на своите преподаватели и извън пределите на страната. Участието в проект „Будители на новото време“ по Програма „Еразъм+“– ключова дейност 1–училищно образование, предостави възможност на Елена Караганчева и Вася Москалева – старши учители по английски език, да се запознаят с методики и инструменти на преподаване, които надхвърлят пределите  на класическия стандарт на обучение.

                   От 10 до 16 декември 2018 година двете преподавателки участваха в обучение на тема: „Таблети и смартфони: използване на мобилни устройства като образователни инструменти“. Курсът бе проведен в Europass Учителска Академия – Флоренция, Италия.

         Изборът на този курс е мотивиран от факта, че втора година училището е иновативно и всеки учител търси начини да интегрира в преподавателската си работа възможностите на информационните технологии. Програмата бе насочена изцяло към учители с интерес към ИТ технологии по различни учебни предмети и STEM обучение. Участваха учители от България и Португалия, преподаващи по различни учебни предмети. Квалификацията включваше 12 различни инструмента, които несъмнено ще подобрят методическото представяне на учебното съдържание по английски език.

         Всички комуникативни електронни устройства – лаптопи, таблети и смартфони могат да бъдат интегрирани в инструментариума на учителя. Някои от използваните софтуер, платформи и приложения са YouTube, Edmodo, TED, Canvaи др.

         Убедени сме, че след курса часовете по английски в училище ще бъдат по-забавни, по-интересни  и ученето ще стане забавление.

В рамките на обучението Вася Москалева и Елена Караганчева се запознаха и с някои от културните и исторически забележителности  на Флоренция и Пиза. Преподавателите се завърнаха не само удовлетворени от престоя в Италия, но и вдъхновени и още по-силно мотивирани да използват ИТ технологии в обучението по английски език. Пътуването до Флоренция бе поредната стъпка към утвърждаване на позицията на ПГ „Васил Левски” като територия на образователни иновации.