Дойчин Дойчев е новият – стар окръжен прокурор на Ямбол

С 8 гласа “за“ и 1 “против“ съдебните кадровици за първи път гласуваха виртуално за кандидат за административен ръководител

Дойчин Дойчев бе избран да заеме длъжността административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), което по традиция в извънредното положение се проведе онлайн. Това бе и първият път, в който кадровиците проведоха процедура за избор чрез видеовръзка. С това Прокурорската колегия на ВСС всъщност връща изслушванията на кандидатите за административни ръководители, които бяха спрени заради извънредното положение.

Негов конкурент бе Димитринка Шкодрова-Георгиева, която в момента е зам.-административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол. 

В последните няколко години пропуските в инстутицията са сведени до минимум, след окрупняването на част от районните прокуратури в района, стана ясно от думите на Дойчин Дойчев. „Въпреки това има накъде да се подобри качеството на работа на прокурорите, с оглед на техния обем на работа и натовареност“, каза Дойчев в изложението си. В Окръжната прокуратура-Ямбол за 2018 и 2019 г. има само по едно върнато дело, разясни още той.

Относно това дали има достатъчно добро покритие на прокурорите в обхвана на прокуратурата, Дойчев отбеляза, че вече не е на лице претовареност, благодарение на приложението на унифицирания модел. Единственият недостиг се появява по отношение на шофьор на институцията, който към момента е на график, с цел пълно покритие. „Има вероятност да бъде направено предложение да се открие още едно вакантно място за длъжността“, каза още Дойчев.

Пред кадровиците прокурор Дойчев отбелязва, че дългогодишната му работа, му дава увереност, че познава много добре както силните, така и слабите страни в дейността на ОП – Ямбол, както и районните прокуратури от района. Като административен ръководител на ОП – Ямбол от 10 октомви 2014 г. до момента, е отговарял за цялостната организация и управление на този орган на съдебната власт.

Прокурор Дойчев сподели още, че през изминалите пет години от мандата си, като административен ръководител на ОП – Ямбол е вложил много усилия за постигане на целите, които си е поставил. „Имам желание и намерение да продължа да ги следвам, като ги доразвивам и надградя. Разчитам на натрупания опит и авторитет, изграден с труд и личен пример през годините“, каза кандидатът.

Потвърждение на думите му за добрата работа на обвинението даде и Димитринка Шкодрова-Георгиева. Тя каза, че за 2018 г. върнатите досъдебни производстваса едва 2,86%, а за 2019 – 3,29%, като причина за връщането им е – грешки, които са могли да се избегнат при по-прецизна работа на прокурора по делото. За януари 2020 – на това основание са върнати 4 дела, каза тя. „Наблюдава се непрекъснато уеднаквяване на практиката и засилване на международноправното сътрудничество в Ямбол, което е улеснено от въведените промени преди две години в системата“, потвърди Димитринка Шкодрова-Георгиева.

Конкурсът за окръжен прокурор на Ямбол бе „закрит“ от главният прокурор Иван Гешев, който обясни, че пред Дойчев стои предизвикателството за подобряване на микроклимата с районната прокуратура в града, който очевидно не е на достатъчно високо ниво. От думите му стана ясно още, че в началото на годината Инспекторатът към ВКП е извършил проверка там и е установил някои проблеми и точно те трябва да сега да бъдат преодоляни. 

Прокурор Дойчин Дойчев притежава изискуемия 8-годишен юридически стаж по чл. 170, ал. 2 вр. чл. 164, ал. 2 от ЗСВ за заемане на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“. Притежава юридически стаж над 20 години. Дойчин Дойчев започва професионалната си кариера като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Ямбол през 2000 г. В периода 14.05.2001 г. – 10.10.2014 г. работи в Районна прокуратура – Ямбол, като последователно заема следните длъжности: „прокурор“, „заместник-административен ръководител“ и „административен ръководител – районен прокурор“. От 10.10.2014 г. до 10.10.2019 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, а към настоящия момент е изпълняващ функциите окръжен прокурор на същата.