Днес бе открита обновената база на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол

С официална церемония днес бе открита обновената база на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол. Сградата бе реновирана по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие. „Когато се прави нещо добро като този ремонт, който е изцяло в полза на учениците, няма как това да не ни удовлетворява, защото в предлагането на образование за нашите деца, сме длъжни да им предоставим най-подходящата среда“, заяви по време на откриването на обновената база кметът на Ямбол Георги Славов.
След официалното откриване, в заседателната зала на гимназията се състоя заключителна пресконференция, по време на която ръководителят на проекта Мария Паспалджиева представи дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта- обновяване и модернизиране на сградата на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – учебните кабинети, общежитието и част от дворното пространство към нея. Строителните дейности включваха въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтни дейности, осигуряване на достъпна среда и изграждане на комбинирано спортно игрище. Осигурено бе обзавеждане и оборудване на общежитието и класните стаи в сградата.
Директорът на ПГЗ „Христо Ботев“ Тодор Тодоров изрази своята благодарност към община Ямбол за извършените ремонти и заяви, че с модернизирането на материално-техническата база ще бъде постигнато още по-качествено образование.
Проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 299 840.80 лв., което е 100 процента безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, без съфинансиране от страна на община Ямбол.