ДКЦ 1-Ямбол е с нов графичноскопичен апарат на SIMENS с дигитално управление

    Модерният рентген е предназначен за рентгенови графии на всички части на човешкото тяло.
Най-характерно за него е високата дозова ефективност, което означава добро, качествено и прецизно изображение на детайлите, увеличен контраст в критичните зони и минимално лъчево облъчване. Изключително предимство на новият апарат е минималното лъчево натоварване както за пациентите, така и за медицинските специалисти, работещи с него. Изображението е ултра съвременно и с изключително високо качество. Оборудван е с нов тип високочувствителни детектори, при които е нужно много по-малко време за провеждане на изследването, в резултат на което намалява лъчевото натоварване и това прави апарата много по-безвреден.
     От новата придобивка ще може да се възползват всички жители на града ни всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа.