Дискусия „Младо село“ в община „Тунджа“

Дискусия на тема „Младо село“, организирана по случай Международния ден на младежта, както  и  по повод печатното издание на Сдружение „Център за европейски инициативи“ „Младо село“, издадено с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта 2016-2020, представящо шест истории на млади хора от община „Тунджа“, се проведе в сградата на общината.

В дискусията взеха участие Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, Станчо Ставрев- заместник-кмет на общината, директори на Дирекции в община „Тунджа“и младежи от различни населени места на нейната територия.

Георги Георгиев поздрави присъстващите, подчертавайки дългогодишната политика на общинското ръководство, насочена към младото поколение. В обръщението си той споделисъщо и данни за брой жители на общината на възраст от 18 до 29 години и от 18 до 40 години /по постоянен и настоящ адрес/, засиленият интерес на все повече и млади хоракъм населените места в общината  през изминалите месеци.

Десет младежи взеха участие в дискусията на тема „Младо село“. Това бяха: Денница Колева от село Калчево, Пламен Петров от село Генерал Инзово, чиито истории бяха отразени в изданието на Сдружение „Център за европейски инициативи“ „Младо село“, Марияна Василева от село Козарево, Мартина Димитрова и Пламен Димитров от село Кукорево,Мирослава Господинова от село Челник, Николай Начев от село Победа и Антонина Димова от село Тенево.Част от тях са били и стипендианти на община „Тунджа“. В дискусията непринудено се включи и младият ръководител на Общностен център по проект „Желани пространства“ Ивайло Кьосев.

Участниците в ползотворната дискусия имаха възможност да разкажат за перспективите и предизвикателствата пред младите хора в малките населени места, както и да отправят своите препоръки.