Диана Петкова със златен знак за заслуги

   Председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова получи  личен почетен знак първа степен – златен от съдийската колегия на ВСС.

Тя е отличена за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

phoca_thumb_l_2