Деца от Сливен научиха повече за българските гори и орлите от експерти на ЮИДП

Експерти от “Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен проведоха урок “Горите и орлите – отличниците на България” с деца от лятна детска занималня “Мариес” в Сливен. На 11 август близо 50 деца от I до IV клас участваха с ентусиазъм в интерактивния занимателен урок. Горските експерти запознаха учениците със специфичните дейности, свързани със създаването на нови гори и им разказаха за своята професия, както и за огромното значение, което имат лесовъдите за успешното стопанисване и съхранение на горите. Малчуганите научиха за различните видове дървета и жизненото значение, което имат за човека и какво трябва и не трябва да правят хората, за да ги опазят.

Чрез информационно филмче, децата научиха за всички видове орли, които обитават България и че всички те са защитени. Чрез кръстословица и други интерактивни игри учениците се запознаха с чудния животински и растителен свят. Те не спестиха своите въпроси към отзивчивите експерти и по теми като защита на горите и орлите, как се гасят пожарите и къде е разрешено да се пали огън.

В края на урока, всички деца получиха подаръци, които да отнесат у дома като спомен от забавната горска беседа. Малчуганите обещаха, че през лятната ваканция, когато посещават планините и горите, винаги ще внимават да не замърсяват природата, да я пазят от горски пожари и да се грижат за опазването на различните видове животни.