Детско полицейско управление

bty

От 11 до 17 октомври 2018г., БЧК-Ямбол стартира провеждането на първите обучения с ученици от пети клас в четири училища от общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Стралджа, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Инициативата се реализира в партньорство с „Охранителна полиция”, „Пътна полиция”, Криминална полиция”, психолози от лабораториите на МВР и духовни лица от съответните населени места.


Основната цел на Националната програма на МВР и останалите институции е преди всичко ранна превенция на подрастващите като, чрез натрупването на теоретични и практически знания, децата да формират умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации – в къщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работата в екип, уважение и толерантност към другите.
На територията на Ямболска област са обособени четири Детски полицейски управления в
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, община Тунджа, СУ „П. К. Яворов” – град Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Елхово и СУ „Св. Климент Охридски“ – град Ямбол.
Специалист от Ямболската червенокръстка организация всеки месец по график ще посещава учениците, като ще им помага да усвояват знания и умения за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, психосоциална подкрепа, превенция на пътния и водния травматизъм и др. В обученията участват и представители от Детска педагогическа стая, Районните полицейски управления и класни ръководители.
Първите срещи с малките полицаи бяха опознавателни, като бе застъпена и темата за рисковете от ухапване от куче и мерките за оказване на първа помощ.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ