ДЕН сезира прокуратурата за незаконна сеч

Димитър Димитров, Председател на УС на Сдружение „Движение с екологична насоченост“ изпрати писмо до Окръжна прокуратура – Ямбол във връзка с извършвана сеч в боровота гора по пътя за Сливен. Ето пълния текст на сигнала:

ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- Ямбол


Относно: Съмнения за незаконна и нерегламентирана сеч

Уважаеми господин Прокурор,

За боровата гора по пътя за Сливен, където беше статуята на Богиня Диана, в кря на 2018 г. имаше Договор № 113/11.09.2018 г. между Ощина Тунджа и „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч с прогнозно количество 266 куб.м. според маркировката на дърветата.
Разрешителното за сеч изтече на 31.12.2018 г. и голяма част от изсечените дървета бяха изнесени към тази дата.
В момента продължава поголовна сеч без да има закачена табелка на входа на гората. Огромно количество здрави дървета са повалени, много от които немаркирани, а изсъхналите остават непочистени. И само на днешна дата, 11.02.2019 г. се извозват около 300 куб.м. дърва.
По Договора за санитарна сеч, който е за 266 куб.м., са платени 6024,00 лв. без ДДС. Допълнителното количество кражба ли е? Със знанието на лесничея на Община Тунджа ли се изпълнява? И ако е така, защо е разрешено изсичането на такова голямо количество и унищожаването на гората? Ако е липса на контрол, това не прави Общината по-малко отговорна.
Тъй като на час се изсичат между 20 и 30 дървета, които са расли за около 50 години, моля, за Вашата спешна намеса да спрете сечта на гората докато се извърши проверката и по този начин да предотвратите унищожението на една от малкото останали гори в нашия край. И ако има виновни, те да бъдат санкционирани, за да не се допускат в бъдеще такива своеволия.

С уважение,

Дата: 11.02.2019 г. Димитър Вълев Димитров
Председател на УС на Сдружение
„Движение с екологична насоченост“