Ден на отворените врати в община „Тунджа“

По повод 12 октомври – Ден на българската община, в община „Тунджа” се проведе Ден на отворените врати. Инициативата е част от политиката на общината за прозрачно управление.

На тази дата през 1882 година, Княжество България приема „Закон за общините и градското управление“, който поставя основите на дейността на местните и държавни власти. През 1998 година Националното сдружение на общините въвежда традицията денят да се отбелязва официално.

Потребителите от Дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск”, с. Веселиново, посетиха Центъра за административни услуги в сградата на общината, където г-жа Стоянка Христакиева –  директор на Дирекция „Местни данъци и такси“, запозна на място всички с начина и реда за предоставяне на услуги на населението.

По-късно кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев разговаря с всички потребители, които изразиха своята благодарност за грижите, които общината е осигурила за тях и имаха възможност да зададат интересуващите ги въпроси към него.

От 14.30 часа в заседателната зала на община „Тунджа“ на среща с г-н Георгиев присъстваха ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и потребители от Дневния център за стари хора от село Скалица. На срещата присъстваха и заместник-кметовете Станчо Ставрев и Георги Чалъков, както и секретаря на общината Андон Кръстев. Тя премина като свободна дискусия, в която всички можеха да задават въпроси.

В изказванията си присъстващите изразиха удовлетворението си, че село Скалица, с усилията и неуморната подкрепа на община „Тунджа“ става все по-добро и благоустроено място за живеене.

Кметът Георги Георгиев подчерта, че активната социална политика на община „Тунджа” почти няма аналог в България, защото е насочена с грижа и мисъл за всички хора от общината – от най-малките до възрастните самотни и болни хора, както и за хората с увреждания. За това  свидетелстват множеството създадени и работещи социални услуги във всички населени места.

Пресцентър 

dsc01984 dsc01990 dsc02011 dsc02015 dsc02020