Делегация на община „Тунджа“ участва в икономически форум в Болград

Делегация от община „Тунджа“, в състав Пламен Петров – заместник-кмет, Димитринка Димитрова – секретар и Владимир Стоев – директор на дирекция „ОМП, обществен ред и сигурност“, посети гр. Болград, Украйна. 
Целта на посещението бе участие в Международен бесарабски икономически форум както и обсъждането на партньорство по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество.