Две проектни предложения за община „Тунджа“

Община „Тунджа“ като партньор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Тунджа“ и Общински младежки съвет „Тунджа“ участва в разработването на две проектни предложения по програма „Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“,  финансирана от Национален фонд „Култура“.

            Проектното предложение интерактивно културно събитие – Фестивал на традициите „Съединението прави силата“, с бенефициент „МИГ-Тунджа“ има за цел организиране и провеждане на културно събитие, което да пресъздаде уникалните местни тунджански традиции, да покаже пъстротата на културното ни наследство и да осигурява приемственост между поколенията.

Проектът предвижда и провеждането на няколко съпътстващи мероприятия-фотоизложба, представяща ретроспективни снимки на населените места и пленер, по време на който ще бъдат изрисувани няколко обществени сгради в село Генерал Инзово.

Освен община „Тунджа“ партньори ще бъдат и народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово и Сдружение „Читалища с бъдеще- 2012“. Стойността на проектното предложение е 52 866 лв.

Второто проектно предложение, с наименование Международен младежки фестивал „Съединението прави силата – време за младежка активност СЕГА“ и бенефициент Общински младежки съвет „Тунджа“ има за цел да бъде създадена устойчива платформа за младежка активност и диалог в българското село със средствата на културата и изкуството, във фокуса на която през 2018 г. да са целите на Председателството на България на ЕС.

По време на проекта се предвижда да работят няколко работилници-по литература, фотография, както и да бъде проведен пленер на открито и графити фест. Други партньори по проекта ще бъдат Кметство с. Безмер, народно читалище „Светлина- 1928“, с. Безмер и Сдружение с нестопанска цел „Младите за Безмер”. 

Стойността на проектното предложение е 35 840лв.