Двама ямболски адвокати във висшите органи на колегията

    Адвокат Стефка Въжарова вече е член на Висшия адвокатски съвет. Тя получи втора по брой гласове подкрепа и стана един от 13 души, избрани да попълнят състава му. Имената на новите членове на адвокатския съвет бяха гласувани на Общото събрание на адвокатурата. 

     Още едно ямболско име присъства в състава на висшите органи на колегията. Адвокат Снежана Енчева също на първи тур беше избрана за член на  Висшия дисциплинарен съд. 

    На Общото събрание на адвокатурата трима се бориха за мястото на председател на ВАдС. От присъстващите 333 адвокати на форума 240 са подкрепили досегашния председател Ралица Негенцова.

Все още  непопълнен остава Висшият адвокатски съвет. Предстои да се проведе допълнителен избор на още двама редовни и 10 резервни членове.

Непопълнен е и съставът на Висшия контролен съвет, както и този на Висшия дисциплинарен съд. Окомплектоването им ще стане на  втори тур.