Двама кандидати спорят за началническото място в РУО – Ямбол

   Двама са допуснатите до конкурса за началник на Регионално управление на образованието – Ямбол кандидати. Конкурсната комисия, определена със заповед на образователния министър, е одобрила кандидатурите на Багрян Йорданов и Георги Георгиев. Третият подал документи кандидат остава извън надпреварата за мястото поради липса на достатъчно професионален опит от минимум 5 години на ръководна длъжност в системата на образованието. 

     Допуснатите кандидати ще се явят на тест на 5 февруари в сградата на Министерството на образованието. По-късно същия ден издържалите теста ще преминат и интервю, свързано със закони и наредби, свързани с образованието и Кодекса на труда.