Да възстановим Минералната баня в Ямбол!

   Скъпи съграждани,
скоро ще стартира гражданска петиция за възстановяването на Минералната баня, един от символите на Ямбол.  Неин архитект е Александър Куртев. Той е завършил в Дрезден през 1928 г. и построява над 100 къщи в Ямбол /“Парахода“, „Червената къща“ срещу ДНА и др./, а негов шедьовър остава Минералната баня. Нека направим така, че  Минералната баня, обявена за културна ценност от 1997 , да бъде възстановена.
От нас зависи да помогнем градът, който е наше минало и настояще, да бъде с гордост и наше бъдеще!
Мариана Плочева – Капралова
Велика Видева 
Красимира Колева
С медийната подкрепа на ЯмболПРЕС