Да бъдем информирани

ОС на БЧК – Ямбол съвместно с Община Ямбол, РЗИ – Ямбол и Печатница „Диагал Принт“ издадоха информационен плакат във връзка с извънредно положение в страната, свързано с повишеното ниво на риск от разпространение на инфекцията с COVID – 19. Плакатът е разпечатан с подкрепата на Печатница „Диагал Принт“ Ямбол, което е доказателство за добро партньорство между институциите и коорпоративния сектор. В плаката е посочена основна информация, свързана с предпазване от заразяване с коронавирус, симптоми на коронавируса и съвети към кого да се обърнат гражданите при проява на първи симптоми.
Доброволци на БЧК – Ямбол и доброволци от Общински администрации разпространяват и разлепват плакатите в петте общини на област Ямбол.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол