Грипната епидемия продължава, ваканцията също

З А П О В Е Д

№ РД-09-65 / 06.01.2017г.
На основание решение на Регионалната комисия за борба с грип и ОРЗ /с протокол № 1 от 06.01.2017г. /, взето въз основа на регистрирана висока заболяемост от грип и ОРЗ в гр.Ямбол за седмица 03.01- 06.01.2017 г. – 392.99 на 10000


Н А Р Е Ж Д А М :

Да се обяви ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ на територията на област Ямбол от 09.01.2017 г. до 13.01.2017г.
Да се проведат следните противоепидемични мероприятия:
1. В ЛЗ за болнична помощ:
– да се спазват строго алгоритмите за действия при случаи на грип
– прекратяване на свижданията в отделенията
– задължително носене на маски от персонала
– спиране на плановите операции
– строг контрол върху дезинфекцията и стерилизацията в отделенията
– готовност за приемане на болни от грип в определените за целта отделения и сектори
2. В ЛЗ за извънболнична помощ:
– да се спазват строго алгоритмите за действия при случаи на грип
– ОПЛ изнасят обслужването на температурно болните с данни за ОРЗ и грип предимно по домовете
– прекратява се дейността на детските и женски консултации
– да се носят задължително маски при обслужване на болните
– готовност на ЦСМП за обслужване на увеличен брой болни в условията на грипна епидемия
3. Учебните заведения във всички общини на областта преустановяват дейността си за срок от 3 дни, считано от 09.01.2017г.
4. Детските ясли и детските градини продължават дейността си при засилени противоепидемични мерки, а именно:
– не приемат нови деца
– персоналът задължително работи с марлени маски
– извършва се изключително строг сутрешен филтър, с цел недопускане на болни деца
– строг контрол върху дезинфекционния и стерилизационния режим
– често проветряване на помещенията
5. Препоръчително е избягване на посещения на обществени мероприятия и струпване на много хора в затворени помещения.

Следващо заседание на Регионалната комисия за борба с грипа и ОРЗ да се проведе на 13.01.2017 г. от 14.00 ч.

Д-Р Л.ГЕНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ