Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ предлага онлайн информация за изборите на 4 април

Гражданите имат възможност да правят справки за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 година на сайта на ГД „ГРАО“ за избирателните списъци на  http://www.grao.bg/elections .

На този сайт хората могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., да подадат искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път и удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

Последните две услуги – искане за гласуване по настоящ адрес и удостоверение за гласуване на друго място по електронен път, са достъпни след идентификация с електронен подпис и са предназначени за общинските администрации.

            В този сайт хората имат възможност да се информират чрез:

– въвеждане на ЕГН  (по-лесен, бърз и препоръчван начин)  – тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция;

– въвеждане на даден адрес: като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

– мобилен телефон: изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

–  стационарен телефон: избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO), който е безплатен за цялата страна.