ГЕРБ свали политическото си доверие от общински съветник в Стралджа

 ПП ГЕРБ свали политическото си доверие  от общинския съветник в Общински съвет – Стралджа Стефка Пенева. С решението на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ  от 15 януари нейното членство в партията е прекратено. Като причина за това е посочено уронване престижа на организацията и поведение, несъвместимо с ценностите и целите на ПП ГЕРБ.

В мотивите на Предложението на Общинската организация на ГЕРБ -Стралджа за изключване на Стефка Пенева е отбелязано, че  като общински съветник тя системно нарушава Устава  на партията, отказвайки да изпълнява решенията общинското ръководство. На сесиите  на Общинския съвет тя многократно гласува в противоречие с взето в съответствие  с политиката на партията решение на общинското ръководство по даден проблем, което е отразено и в протокола от съответното заседание на ОбС.

Това не е изолиран случай, а често срещана практика, като по време на  много от сесиите нейното гласуване съвпада с гласуването на общинските съветници  на БСП.

Сред мотивите в предложението е посочено още, че Стефка Пенева не  участва активно в политическия живот на партията, което е сред най-важните й задължения като общински съветник, особено по отношение на поддържане връзката с избирателите.

Като взема предвид тези факти, Общинското ръководство на ГЕРБ Стралджа на свое заседание през декември миналата година предлага на Стефка  Пенева  да прекрати правомощията си и да напусне общинския съвет, като предостави възможност на следващия представител от листата на ПП ГЕРБ да бъде обявен за общински съветник. На Пенева  се дава  и възможност да продължи да работи за ПП ГЕРБ като пълноправен член на партията, със съответните права, отговорности и задължения. Пенева  категорично отказва да излезе от общинския съвет, което затвърждава съмненията, че водещ в случая е не общественият, а личният интерес. Така се стига до предложението  на Общинското ръководство за изключването й от партията, което  е вече факт.