Георги Георгиев е „Кмет на месеца“

Приключи конкурсът за „Кмет на месеца“ на тема „Трифон Зарезан“, организиран от Kmeta.bg. Номинирани бяха 15 общини, на база наблюдения по подготовката и изпълнението на традицията. Общините са разпределени на категории, в зависимост от броя на населението: малка – до 20 000 жители, средна – между 20 000-50 000 и голяма с над 50 000 жители.

            В категорията средни общини на първо място е Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, с резултат 51,4 % от онлайн гласуването. Общинският празник на виното е сред утвърдените във времето прояви от Културния календар на общината, а негови организатори са община „Тунджа“, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица.

            Припомняме, че през месец февруари 2021 г. се проведе Шестнадесето издание на празника, във формат съобразен с противоепидемичните мерки, при който бяха наградени конкурсите за ракия, бяло и червено вино и бе извършено ритуалното зарязване на лозата. Наградата „Кмет на месеца“ на тема „Трифон Зарезан“, е награда не само за кмета на община „Тунджа“, но и за всички, които съхраняват и представят наследените традиции.