В Ямбол ще бъде представен характерният за Одринска Тракия колоритен празник „Хъдърлез“

На 28 април, събота, от 11.00 часа в Градския парк на Ямбол ще бъде представен характерният за Одринска Тракия обичай „Хъдърлез“ („Какава“). Типични елементи за традицията като палене на огън, ритуалното му прескачане и танцови изпълнения ще бъдат поднесени от фолклорен състав от гр. Одрин. Паралелно с това ще бъде експонирана изложба с фотографии на р. Тунджа, като връзка между двата побратимена града – Ямбол и Одрин.

Празникът „Хъдърлез“ отговаря на българския Гергьовден и се приема за началото на лятото. Посветен е на двама мюсюлмански светци – Хъдър и Илияз – покровители на хората, животните и плодородието. Фестивалът се провежда ежегодно на 5 и 6 май в гр. Одрин, Република Турция и е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.

Представянето на празника в Ямбол е рамките на проект „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Турция, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз.

По същия проект в Ямбол се извършва основен ремонт и обновяване на централния пешеходен мост към Градския парк.

В рамките на проекта се реализират и съвместни събития в двата партниращи си града с цел популяризиране на културното наследство, характерни обичаи, развитие на туристическия потенциал и др. През февруари ямболската Кукерска група гостува в Одрин с представяне на емблематичната за Ямболския край традиция и популяризиране на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“.