В община „Тунджа” стартират проекти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко“

За седма поредна година община „Тунджа“ реализира проект по Схема „Училищен плод“.

В целевата група по схемата през учебната 2016-2017 година са включени общо 1079 деца и ученици от общинските детски градини и училища.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет.

Чрез нея се инвестира в грижата за здравето на най-малките, като се насърчава консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред децата от първа до подготвителна група включително в детските градини и учениците от подготвителна група и от І-ви до ІV-ти клас в училищата. Това е най-подходящата възраст за въздействие върху хранителните навици на децата.

             Планирани са общо по 40 доставки на пресни плодове по график във всяко от учебните заведения при спазване на изискването за предлагане на децата и учениците минимум четири различни вида плодове месечно.

Периодът на реализация на проекта е от месец ноември 2016 г. до 31 май 2017 г.

В изпълнение на Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци, учебните заведения, които участват осигуряват и прилагането на съпътстващи педагогически мерки, организират приемането и проверката на качеството и количеството на плодовете и зеленчуците, които се предоставят по схемата.

Паралелно със схемата „Училищен плод“, за първа година в детските градини и училищата на територията на община „Тунджа“ ще се реализира и схема „Училищно мляко“.

            „Училищно мляко“ обхваща децата от детските градини и тези от подготвителна група, както и учениците от 1 до 4 клас в държавни, общински и частни учебни заведения. Европейската схема насърчава консумацията на българско прясно и кисело мляко, сирене и кашкавал. Тя работи активно за подобряване на хранителните навици от ранна детска възраст.

В община „Тунджа“ доставките на продукти по схема „Училищно мляко“ стартираха от 9 ноември 2016 г.

Тези ангажименти на общината са допълнение и подкрепящи мерки към общинските политики за безплатно обедно хранене в училищата и за изграждане на здравословен хранителен режим у подрастващите.

1-1