Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 г. е 3. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 6 по-малко, или с 66.7%, а жилищата в тях намаляват – с 88.9% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 66.7%, а с тухлена са 33.3%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с четири стаи.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2023 г. е 500 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2022 г. намалява със 78.6%.

Жилищната площ също намалява – със 78.4%  и достига 438 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 86.5 кв. м през първото тримесечие на 2022 г. на 166.7 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.