Второ пръскане против кърлежи в Ямбол

Община Ямбол започва втора обработка на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварителен график.

От 22:00 часа на 22 май до 06:00 часа на 23 май ще се извърши дезакаризация в централна градска част, във всички жилищни квартали, в промишлената зона и парковете.

Подлежащите на обработка терени са на площ около 1400 декара. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това, е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.