Втори мандат за председателя на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков

С пълно мнозинство днес, 28.01.2020 г., на редовното си заседание, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол съдия Васил Петков. Той представи накратко Концепцията си за управление на съда през следващите 5 години. Всички присъстващи членове на Съдийската колегия подкрепиха с вота си съдия Петков, а шест от тях, включително председателите на върховните съдилища, изразиха своето мнение, основаващо се на това, че съдия Петков е с „блестяща репутация, както при изпълнение на работата си като съдия, така и в административната работа“.

         Съдия Васил Петков ще бъде административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол за втори мандат през следващите пет  години.