Встъпителна пресконференция по проект

На 11.10.2018 г. от 16:00 часа, в залата на Община „Тунджа“ ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на информация по проект „Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“, Договор № БС 33.17 -1-008/26.09.2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.