Временно се преустановяват курсовете на БЧК в цялата страна

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение 855/25.11.2020 г. на Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-194/30.03.2021 г., БЧК преустановява провеждането на курсовете по Първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, както и заверката на талоните им, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.