Великденски базар на клуб „Творилница“

               Научно-технически съюзи – Ямбол

                                 и 

                   Клуб „Творилница“ 

                          организират 

                      В Е Л И К Д Е Н С К И
                                Б А З А Р

           на ръчно изработени сувенири и изделия. 

                     2 и 3 април 2018 година 

Откриване: 2 април /понеделник/ от 16,00часа

Дом на науката и техниката – Ямбол