Важно съобщение за пациентите на д-р Орфани

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

  ГР. ЯМБОЛ

 УВЕДОМЯВА

         Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ “Амбулатория за индивидуална  практика за първична извънболнична медицинска помощ                      д-р Мохамад Орфани” с център на практиката            гр. Ямбол, ул. „Хр. Смирненски” №2 се прекратява по взаимно съгласие, считано от 01.01.2018г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Мохамад Орфани здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 01.01.2018 година.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. “ д-р П. Брънеков” №1, тел. 68 50 68