Важно за собствениците на пчели

   Във връзка с Наредба за опазване на пчелите и пчелните семейства и на основание постъпили  искания за провеждане на растителнозащитни дейности в землището на община Ямбол се уведомяват собствениците на пчелини, на на 1 и 6 ноември 2019г. от 8,00 до 10,00ч. ще се извърши пръскане на овощни градини  от сини сливи в местността „Балар дере“. Подлежащите на третиране площи ще бъдат обработени срещу ранно кафяво гниене с препарати „Шампион ВП“ и „Фунгуран ОН 50 ВП“. 

    Съгласно Наредба 13 от 26.08.2016г. собствениците на пчели и пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазването им от отравяне.