Бюрото по труда регистрира по-ниска безработица

Регистрирана безработица

През месец август 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 и са с 84 души (3,3%) по-малко от безработните в края на м. юли. Безработните през август 2021 са по-малко с 1339 души (с 35%) в сравнение със същия месец на м.г., когато след отмяната на извънредното положение безработните бяха достигнали 3811 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.4 % и в сравнение с м.юли 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.2 п.п.

Данни по общини

В 4 от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – с 62 души (6%), Стралджа – с 22 души (8%), Елхово – с 22 души (3%) и Болярово – със 7 души (3%). В община Тунджа има леко увеличение – с 29 души (8%).