БЧК с кампания за социално слаби граждани

Българският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. БЧК реализира мащабна програма с финансовата подкрепа, предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

            В област Ямбол стартира предоставяне на лични хигиенни пакети на 3 700 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19, по предварителна заявка от здравните медиатори към общините, както следва:

 

Община

Бр. пакети

1

Тунджа

2 500

2

Ямбол

500

3

Стралджа      

500

4

Болярово

200

 

Общо

3 700 пакета

 

Списъците на правоимащите лица са изготвени от здравни медиатори по общини, след което са съгласувани с Национална мрежа на здравните медиатори.

В област Ямбол хигиенните пакети се раздават с подкрепата на Национална мрежа на здравни медиатори, в лицето местните медиатори и щатни служители от Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол.

При раздаваното на хигиенните пакети здравните медиатори провеждат сесии за промоция на здравето и хигиената сред ромското население. Раздават се и информационни материали, свързани с промоцията на здравето.

Всеки пакет съдържат-сапун, шампоан, мокри кърпи, маска за лице, прах за пране,  дезинфектант, четка и паста за зъби.  

                                                                          

 Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол