БЧК с важно съобщение

   Български червен кръст – Ямбол възобновява провеждането на курсове по първа долекарска помощ за кандидат водачи на МПС и други присъствени групови занятия при следните условия:

  1. Обучаващите се лица, са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед РД -01-33/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
  2. Обучаващите се лица, представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на обучението изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID – 19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началото на обучението), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед РД -01-33/ 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
  3. Посочените условия НЕ се прилагат по отношение на обучаеми лица, ненавършили 18 години.

   Ямболската червенокръстка организация е създала необходимата организация за допускане единствено на лица, за които са изпълнени горепосочените условия и е осигурила спазването на въведените противоепидемични мерки.

Записването за курс по първа долекарска помощ за кандидат водачи на МПС се осъществява, чрез он-лайн платформа за записване и заплащане за курс „Първа помощ при пътнотранспортни произшествия“: https://firstaid.redcross.bg/

и https://e-training.redcross.bg/

    Във връзка с извънредната епидемична обстановка и наложените ограничителни мерки в страната, няма да бъдат допускани курсисти със симптоми, като: температура над нормалната, кашлица, кихане, общо неразположение и др.

    СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ